2000- luvun yhteiskuntapolitiikkaa
Vol 5

K ekseliäs
U skalias
L eikkisä
T ehokas
A rmoton
P eloton
O saava
I loinen
K urinalainen
A hkera