"Tietyn tyyppiset lapset tulevat aina kiusatuiksi, ei sille voi mitään." Tällaisia perusteluja koulussa kuulee yhä. Kiusaaja voi kuitenkin keksiä kiusaamisen syyn mistä tahansa, eikä ainoakaan ominaisuus ole peruste kiusaamiselle.
"Tietyn tyyppiset lapset tulevat aina kiusatuiksi, ei sille voi mitään." Tällaisia perusteluja koulussa kuulee yhä. Kiusaaja voi kuitenkin keksiä kiusaamisen syyn mistä tahansa, eikä ainoakaan ominaisuus ole peruste kiusaamiselle.

Liian moni lapsi joutuu tänäänkin kiusatuksi. Asiantuntijan mukaan on toivoa, että koulu muuttuu turvallisemmaksi paikaksi kaikille. Mutta sitä ennen vähättelevistä lauseista pitää päästä eroon.

Kukaan ei puhu, kukaan ei istu viereen, kukaan ei halua ryhmätyöhön mukaan tai edes moikkaa.

Tutkimusten mukaan 6–10 prosenttia kouluikäisistä kokee kiusaamista. Aikuisten huomaamat kiusaamistilanteet ovat vain jäävuoren huippu.

Näiden välillä kiusattu on yksin. Pahimmillaan hän tulee kouluvuosiensa aikana torjutuksi satoja kertoja.

Yliopistonlehtori Niina Mäntylä Vaasan yliopistosta listaa kahdeksan syytä, joiden vuoksi kiusaamista ei ole valitettavasti vieläkään saatu kitkettyä kouluista. Mäntylä on toiminut monitieteisen Pelastakaa koulukiusattu -tutkimuksen vetäjänä.

1. ”Tämä on tyypillistä pojille” – kiusattua ei nähdä yksilönä

Jokainen kiusaamistapaus on yksilöllinen. Siksi myös tehokas puuttumiskeino voi vaihdella riippuen esimerkiksi lasten iästä ja sukupuolesta. Jossakin tilanteessa riittää keskusteleminen, toisessa parasta puuttumista on vaikkapa kiusaajien sijoittaminen eri luokkaan kiusatun kanssa.

2. ”Pyydäs nyt anteeksi ja se on siinä” – puuttumisen vaikutuksia ei seurata

Kiusaamiseen puuttuminen jää kouluissa usein vain puhuttelun tasolle, eikä puhuttelun vaikutusta seurata. Puhuttelu ja pakotettu anteeksipyyntö eivät usein riitä muuttamaan tilannetta.

Kiusaamisen jatkuminen antaa väärän viestin. Kiusattu oppii ajattelemaan: minua ei oteta vakavasti. Kiusaaja oppii ajattelemaan: saan jatkaa kiusaamista.

3. ”Me vain leikitään” – opettaja uskoo, kun kiusattu sanoo kaiken olevan hyvin

Opettaja voi tunnistaa kiusaamisen esimerkiksi oppilaan vetäytymisestä ja siitä, että aikaisemmin sosiaalinen lapsi viettää yksin välitunteja. Jos asia otetaan puheeksi, uhri saattaa kuitenkin usein kieltää kiusaamisen, koska hän häpeää.

Systemaattiset kyselyt kouluissa olisivat mahdollisuus saada tietoa kiusaamisesta, koska niihin vastaaminen ei leimaisi ketään. Tällaisia ei järjestetä läheskään kaikissa luokissa.

4. ”Tietyn tyyppiset tulevat aina kiusatuksi” – kiusaamiselle yritetään löytää selittelyjä, vaikkei niitä koskaan ole

Kiusaamisen syyksi esitetään usein uhrin erilaisuutta; ominaisuutta, joka poikkeaa muista, vaikkapa ylipainoa tai perhetaustaa. Kiusaaja voi kuitenkin keksiä kiusaamisen syyn lopulta mistä tahansa, eikä ainoakaan ominaisuus ole peruste kiusaamiselle.

Tärkeämpää kuin uhrin ominaisuuksien miettiminen on miettiä koulun ilmapiiriä.

5. ”Ne on niin pieniä vielä” – kiusaamista ei pysäytetä ajoissa

Kiusaaminen alkaa tutkimusten mukaan jo ensimmäisillä luokilla. Mitä pidempään se jatkuu, sitä vaikeampi siihen on puuttua.

Kiusaaminen satuttaa pientäkin lasta, joten puuttuminen on tärkeää, vaikka keinot ovatkin erilaisia kuin isompien oppilaiden kohdalla.

6. ”Joku muu selvittää tämän varmasti” – kiusaamiseen puuttuminen jää, koska koulun arki on niin kiireistä

Koulun keinot puuttua kiusaamiseen eivät usein ole kaikkien kouluyhteisön jäsenten tiedossa ja yhteinen linja puuttuu.

Tutkimuksissa on myös havaittu, että kiusaaminen hukkuu kouluarjen muiden velvoitteiden joukkoon. Kiusaamisen selvittely vie niin paljon aikaa, ettei opettaja koe pystyvänsä siihen muun työn ohessa.

Lainsäädäntöön pitäisi lisätä selkeät ja yksilöidyt velvoitteet  siitä, kenen vastuulla kiusaamistapausten selvittely koululla missäkin vaiheessa on.

7. ”Ei meidän lapsi mitään tee” – vanhemmat ummistavat silmänsä, kun pitäisi opettaa empatiaa

Minkä tahansa ikäinen oppilas voi olla vahingonkorvausvastuussa seurauksista, joita kiusaaminen aiheuttaa. 15 vuotta täyttäneitä kiusaajia on tuomittu myös rikosoikeudellisiin rangaistuksiin esimerkiksi pahoinpitelyistä tai kunnianloukkauksista.

Kodilla on kuitenkin vastuu lapsen kasvatuksesta, kuten empatiakyvyn kehittämisestä. Vastuu tarkoittaa myös sen hyväksymistä, että oma lapsi voi joskus olla kiusaaja. Silloin asiaan pitää puuttua.

Kiusaaminen loppuu tehokkaimmin, jos sekä kiusaajan että kiusatun huoltajat osallistuvat palavereihin, joissa kiusaamistilanteita käsitellään.

8. ”Ei haukku haavaa tee” – kiusaamisen vakavia vaikutuksia ei ymmärretä

Vaikka kiusaamisesta puhutaan yhä enemmän, sen vakavuutta ei vieläkään täysin ymmärretä. Esimerkiksi pelkoa, jonka kiusaaminen tuo lapsen koulupäivään myös yksittäisten kiusaamistapahtumien välillä, pitäisi käsitellä ja ymmärtää aiempaa enemmän.

Kiusaamisen uhri elää jatkuvasti ajatuksen kanssa: milloin minua taas kiusataan.

Toivoa kuitenkin on. Yksikin hyvä ystävä koulussa tai harrastuksen piirissä auttaa lasta selviämään kiusaamisesta. Myös aikuinen, joka jaksaa kertoa lapselle, ettei hänessä ei ole mitään vikaa, auttaa selviytymisessä.

Ihminen, joka liikuttuu herkästi, kokee syvästi elämää. Siksi kyyneleitä ei kannata nolostella.

Tanssikoulun esitys alkaa. Lapsi tulee lavalle taitavana ja iloisena. Ylpeys ja onni valtaavat mielen. Silmät kostuvat, pala nousee kurkkuun ja rintaa puristaa. Alkaa itkettää. Taas.

Töissä harmin kyyneleet kihoavat silmiin, kun asiakas vastaa tylysti. Kotona itkettävät lattialle jääneet sukat ja niistä noussut riita. Kun kaveri kertoo erostaan, myötätunnon kyyneleet valuvat pitkin poskia.

Olenko liian herkkä, kun itken paljon?

”On arveltu, että murheisiin liittyvä stressi ikään kuin valuu meistä ulos kyyneltemme mukana.”

Et, lohduttaa psykologi, psykoterapeutti Kati Raikamo. Hän kertoo, että itkulla on tarkoituksensa: se oikeasti helpottaa oloa.

”Kyyneleistä on mitattu stressihormonia ja muita hormoneja. On arveltu, että murheisiin liittyvä stressi ikään kuin valuu meistä ulos kyyneltemme mukana, ja huolet pienenevät”, Raikamo sanoo.

Sitä paitsi itkeminen kertoo tunteista. Siitä, että pystyy tuntemaan jotain niin suurta, että se liikuttaa.

”Liikuttunut ihminen kokee syvästi elämää.”

Itke, kun itkettää

Joskus oma tai toisen itku kuitenkin hävettää. Se on Raikamon mukaan ihan ymmärrettävää. Syy häpeän tunteeseen löytyy historiastamme.

”Meillä on ihannoitu sitä, että hallitsee itseään ja varsinkin tunteitaan. Ajatellaan, että ihminen on vahva, jos mikään ei kosketa.”

Häpeän tunne voi tulla myös siitä, miten itkuumme on aiemmin suhtauduttu. Miten vanhempasi käyttäytyivät, kun itkit?

Saa itkeä, kun itkettää. Tunteilla on alku, keskikohta ja loppu.

Suomessa on ollut viime vuosikymmeniin asti tavallista kasvattaa lapsi niin sanotulla Siperia opettaa -tyylillä. Usein jo pienelle lapselle sanotaan, että älä itke, tämä ei ole itkun asia.

”Esimerkiksi koulukiusattua saatetaan neuvoa, ettei kannata näyttää harmiaan, jotta kiusaaja ei saa lisää vettä myllyyn. Miksei ihminen saa näyttää, että satuttaminen sattuu?” Raikamo kysyy.

Hän neuvoo, että saa itkeä, kun itkettää: Tunteilla on alku, keskikohta ja loppu. Kun kohtaa tunteen, se menee nopeammin ohi. Kahvilassa, bussissa ja työpaikallakin saa itkeä.

”Jos on esimerkiksi kokenut menetyksen, ei surua tarvitse jättää kotiin, jotta voisi lähteä taas töihin.”

Itkemisen synnyttämään häpeäntunteeseen voi auttaa sama kuin jännittämiseen: kun asiasta puhuu, olo helpottaa. Jos omat kyyneleet hävettävät, kannattaa sanoa vaikka, että minua nyt vähän itkettää tai että kylläpäs nyt liikuttaa.

Joskus voi pidätellä

Joskus vaikkapa töissä voi tuntua turvallisemmalta pidättää itkua kuin antaa sen tulla. Raikamon mielestä sellaisessa tilanteessa voi ajatella, että palaa asiaan myöhemmin. Itkeä voi vaikka illalla, kun avautuu tilanteesta puolisolle tai ystävälle.

Tunne kannattaa joka tapauksessa kohdata, eikä sysätä sitä kokonaan syrjään.

Kyyneleitä voi pidätellä siten, että suuntaa huo­mion muihin asioihin. Jos pelkää, että kyyneleet estävät lapsen tanssiesityksen näkemisen, voi aluksi keskittyä hetken vaikka kameraan ja ottaa muutaman kuvan. Silloin pystyy ehkä katsomaan loppuesityksen ilman itkua.

Huomion voi suunnata toisaalle ihan pienilläkin asioilla. Joskus esimerkiksi käsien yhteen puristaminen tai itsensä koskettaminen käsivarteen auttaa.

”Se on ikään kuin läsnäoloharjoitus”, Raikamo sanoo.

Ei ole olemassa oikeaa tai väärää itkuherkkyyttä.

Myös toisinpäin voi olla. Entä jos haluaa itkun pidättämisen sijaan opetella itkemään?

”Ensin voi miettiä, mistä johtuu, ettei anna itselleen lupaa itkeä. Onko kotona kielletty itkemästä? Sitten kannattaa alkaa tunnistaa tilanteet, joissa liikuttuu. Silloin voi tietoisesti sanoa itselleen, että tämä on ok, saan liikuttua. Seuraavaksi voi pysähtyä tarkkailemaan, miltä itkun merkit itsessä tuntuvat. Miltä rinnassa tuntuu? Kostuvatko silmät?”

Ihmisten luonteet ovat erilaisia. Toisia itkettää herkemmin kuin toisia. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää itkuherkkyyttä.

”Mutta jos itkee herkästi, tietää ainakin aistivansa herkästi elämää.”

Artikkeli on julkaistu Kodin Kuvalehden numerossa 4/2018.

Salli itsesi olla herkkä

1

Pysähdy

Huomaa tunne. Puristaako rintaa, nouseeko pala kurkkuun, alkaako ääni väristä?

2

Konkretisoi

Tarkastele tunnetta. Minkä muotoinen se on? Kivi rinnassa tai jokin hahmo?

3

Nimeä

Tunne on helpompi hyväksyä, kun sillä on nimi. Onko se suru, ilo, kiukku, inho, häpeä?

4

Anna lupa

Kaikki tuntevat ikäviäkin tunteita. Sano itsellesi, että mikään tunne ei ole väärä.

5

Anna tapahtua

Miltä kyyneleet tuntuvat, kun ne valuvat pitkin poskia? Millaiseksi olosi muuttuu?

Eron jälkeen tärkeintä ei ole sinun eikä minun vaan meidän lapsemme etu. Käyttäydy siksi kuin aikuinen ja tue lasta siinä, että hänellä olisi kaksi hyvää ja läheistä vanhempaa.

Vaikka parisuhde päättyisi eroon, puoliso pysyy osana omaa elämää, jos on yhteisiä lapsia. Entisestä puolisostaan voi mielessään ajatella vaikka mitä, mutta vanhemmuuteen kuuluu tahto antaa lapsilleen parasta – siis mieluiten kaksi hyvää vanhempaa ja läheinen suhde kumpaankin.

Lapsiin ja perheisiin erikoistunut psykologi Leea Mattila kertoo seitsemän ohjetta eroaville ja eronneille vanhemmille.

  1. Mieti lapsen etua. Ei sitä, mikä on aikuisille miellyttävintä tai mikä helpottaisi omaa oloa.
  2. Anna lapsen rakastaa myös toista vanhempaansa. Tue häntä siinä. Heidän hyvä suhteensa ei ole sinulta pois vaan lapselle arvokas asia.
  3. Hyväksy, että lapsi kaipaa toista vanhempaansa. Se ei tarkoita, että hän ei haluaisi olla myös sinun kanssasi.
  4. Puhu kunnioittavasti lapsen toisesta vanhemmasta. Jos se on mahdotonta, älä ainakaan hauku lapsen toista vanhempaa lapselle äläkä anna muidenkaan moittia lapsen kuullen. Jos arvostelee lapsen toista vanhempaa, arvostelee myös lapsen identiteettiä – sitä, mitä lapsi on. Jos lapsi kokee olevansa mielestäsi surkean isän tai huonon äidin lapsi, hän saattaa ajatella olevansa vähän surkea tai huono itsekin.
  5. Älä aja lastasi vaikenemaan osasta elämäänsä. Lapset ovat lojaaleja molemmille vanhemmilleen. Yksi halveksiva katse tai tuhahdus voi saada lapsen olemaan hiljaa siitä, mitä hän on tehnyt toisen vanhempansa kanssa. Myös toisen vanhemman tai toisen kodin asioista utelu saattaa aiheuttaa saman. Jos lapselle tulee halu suojella vanhempia toisiltaan, hän voi sulkea suunsa.
  6. Käyttäydy kuin aikuinen. Jos toinen vanhempi ei mielestäsi tee niin, tee silti itse. Ole lapselle esimerkkinä, kuinka vaikeissakin tilanteissa käyttäydytään.
  7. Vanhemmuus ei pääty eroon. Voit erota puolisosta, mutta yhteinen vanhemmuus jatkuu. Vaikka exä olisi mielestäsi ollut ikävä puolisona, hän voi olla erinomainen vanhempana. Lue uudelleen listan kohta 1: Mieti lapsen etua. Lapsen etu on, että tuet myös hänen ja toisen vanhemman keskinäistä suhdetta. Lapsen etu on, että hänen vanhempansa pystyvät keskustelemaan asiallisesti yhdessä lapseen liittyvistä asioista.