Haitin hauraan valtion kyvyttömyys täyttää kansalaisten perustarpeet ja taata perusoikeuksien toteutuminen lisäsivät maanjäristyksen tuhoisia vaikutuksia ja vaikeuttavat jälleenrakennusta. Myös kansainvälisen rahoituksen ja avustustyön koordinoinnin hitaus hankaloittavat työtä.

 

ILMOITUS

Vuoden aikana humanitaarinen operaatio on mahdollistanut kymmenien tuhansien ihmisten elämän jatkumisen, mutta jälleenrakennus ei ole edennyt sitä vauhtia, mitä luvattu kansainvälinen taloudellinen ja poliittinen tuki antaisi odottaa”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

”Jälleenrakennukseen panostettavat resurssit täytyy käyttää tavalla, joka vahvistaa oikeudenmukaisuutta, demokratiaa ja kestävää kehitystä”, korostaa Parhiala. Tämä vaatii kansainvälisten toimijoiden pitkäaikaista sitoutumista Haitin tukemiseen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

On kiinnitettävä huomiota siihen, että haitilaisten oikeudet toteutuvat ja osallistumiskanavat kehittyvät, jotta maata ei jälleenrakennettaisi entistä epäoikeudenmukaisemmaksi, ja samalla alttiimmaksi uusille kriiseille. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien tilanteeseen on kiinnitettävä erityishuomiota syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

”Tiedonkulkua ja dialogia hallinnon ja kansalaisten välillä on kehitettävä. On tärkeää, että ihmiset kokevat tulevansa kuulluiksi ja heidän tarpeensa huomioidaan”, toteaa Pauliina Parhiala. ”Poliittisten johtajien on oltava kansalaisille vastuussa toiminnastaan, jotta luottamus valtiota kohtaan voi vahvistua. Erityisesti paikallisten ruohonjuuritason toimijoiden resursseja ja vaikutusmahdollisuuksia on tuettava. ”

Luvatusta kansainvälisestä avustusrahoituksesta on saatu käyttöön pieni osa. Rahan kulku rahoittajilta ja kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta varsinaisen avustustyön toteuttajille ruohonjuuritasolla on aivan liian hidasta ja byrokraattista. Vaikka avun koordinoinnille on suuri tarve, se muodostaa myös pullonkaulan. Ongelmia on lisäksi siirtymisessä humanitaarisesta avusta jälleenrakennukseen.

Haiti-keräys on tuottanut yli kolme miljoonaa euroa

Kirkon Ulkomaanavun Haiti-keräykseen lahjoitettiin vuoden aikana yli kolme miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Ulkoasiainministeriö on myöntänyt Ulkomaanavulle 800 000 euroa Haitin hätäapuun, YK:n humanitaarisen avun toimisto OCHA 500 000 euroa ja ACT-allianssin jäsenjärjestöt 600 000 euroa.

Suomen ulkoministeriö rahoittaa YK:n kehitysohjelman UNDP:n koulurakennushankkeen, jonka toteuttaa Kirkon Ulkomaanapu. Ulkoministeriön tuki hankkeelle vuonna 2010 on 1,4 miljoonaa euroa. Kirkon Ulkomaanapu on sitoutunut Haitin jälleenrakennukseen vuosiksi eteenpäin.

Kirkon Ulkomaanapu jälleenrakentaa kouluja

Maanjäristyksen seurauksena 67 prosenttia maanjäristysalueella olevista kouluista tuhoutui. Ulkomaanapu on hankkinut sekä opetustiloja ja -materiaaleja että antanut oppilaille ja opettajille psykososiaalista tukea. Tähän mennessä 20 000 iältään 4–16 -vuotiasta lasta on päässyt kouluun telttoihin ja väliaikaisiin rakennuksiin Kirkon Ulkomaanavun tuella.

Maanjäristysalueella on suuri tarve saada lapset pois teltta- ja väliaikaiskouluista turvallisiin ja kestäviin koulurakennuksiin, jotka luovat paremmat olosuhteet oppimiselle. Koulurakennuksia käytetään myös väestönsuojina ja valistustyössä koleraepidemian leviämisen ehkäisemiseksi.

 Kirkon Ulkomaanapu rakentaa tällä hetkellä kahta pysyvää koulua. Toinen sijaitsee St. Matthieussa, jossa hyödynnetään maanjäristyksen tuhoamien rakennusten materiaaleja ja toinen, kevytrakenteisempi St. Josephin koulu vaikeakulkuisella Léogânen vuoristoalueella. Kaiken kaikkiaan suunnitelmissa on 50 pysyvän koulun rakentaminen.

”Koulujen jälleenrakentamisen arkkitehtuuri- ja rakennesuunnittelussa on pyritty parhaaseen mahdolliseen maanjäristys- ja hurrikaanikestävyyteen”, kertoo David Korpela, Kirkon Ulkomaanavun Haitin maaedustaja. ”Olemme käyttäneet mahdollisimman ympäristö- ja ilmastonmuutosystävällistä rakennustapaa. Yhteisöt on otettu mukaan niin ohjelman suunnitteluun kuin itse rakentamistyöhön Rahaa työstä -ohjelman avulla.”

Lue lisää Kirkon Ulkomaanavun työstä Haitissa >

Kuva Uluc Baslanti/ACT-allianssi

Sisältö jatkuu mainoksen alla