Teksti Saija Rimpelä Kuvat Helena Vesterinen ja Leif Rosas / Sanoma arkisto