Suomen Kädentaidot –messulippujen arvonnan säännöt

Kaupallinen yhteistyö Tampereen Messujen kanssa.

Järjestäjä

Tampereen Messut Oy, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus (TESC), Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere, jäljempänä ”Järjestäjä”, järjestää Suomen Kädentaidot –messulippujen arvonnan, jäljempänä ”Arvonta”.

Sääntöjen soveltaminen

Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Arvontaan osoitteessa www.kodinkuvalehti.fi.

Osallistumisen ehdot

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien Järjestäjän työntekijät.
Osallistumalla Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. 

Henkilötietojen käsittely 

Arvonnan yhteydessä markkinointiluvan antaneet  henkilöt merkitään Järjestäjän suoramarkkinointirekisteriin. Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Osallistumisen yhteydessä annettuja puhelinnumeroa ja osoitetietoja käytetään myös voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen. Arvontaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he saattavat saada sähköpostitse tietoa liittyen Arvontaan. Mikäli osallistuja ei ole antanut markkinointilupaa, hänen yhteystietonsa hävitetään 1 kuukauden kuluessa arvonnan päättymisestä. 

Osallistuminen ja arvonta-aika

Arvontaan voi osallistua 22.10.-4.11.2018 välisenä aikana. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä www.kodinkuvalehti.fi -sivuilla olevassa lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot, ja vahvistamalla osallistuminen painamalla osallistumispainiketta. Arvontaan voi osallistua vain internetissä. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida. 

Palkinnot ja voittajan valinta

Arvonnan palkintona on 2 kpl lippurannekkeita Suomen Kädentaidot –messuille, á 22 e. Voittaja saa molemmat liput. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.
Palkinto arvotaan viikolla 45 kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken. 

Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus

Järjestäjä ilmoittaa viipymättä arvonnan suorittamisen jälkeen arvontavoitoista voittajille sähköpostitse, puhelimitse tai postitse. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta, arvotaan tilalle uusi voittaja. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamisesta voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa. Voittajan nimeä ei julkaista.

Järjestäjän vastuunrajoitus

Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.

Verotus

Järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti.

Palaa sivulle.