Hansku

Barbababa-neulatyyny vuodelta 1983. Hyvin palvelee edelleen..

Kommentit (0)