Teksti Saija Rimpelä Kuva Ville Hildén / Sanoma arkisto