Löytyykö huikealle joutsenliinalle paikka pöydältäsi? Katso ohjeet ja kokeile.

Koko: Valmiin liinan halkaisija 35 cm.
Lanka: Coatsin Ankkuri -virkkauslankaa no 10 kaksi kerää valkoista ja 1 kerä oranssia, lisäksi hiukan mustaa lankaa silmiin.

Virkkuukoukku: 1,50 mm.
Tiheys: Halkaisija 3 virkatun krs:n jälkeen 5,5 cm.

KESKUSTA:
Luo valkoisella 6 kjs, yhdistä renkaaksi kkjs:lla.

1. KRS: Virkkaa 3 kjs, 15 p renkaaseen, 1 kkjs 3. kjs:aan.

2. KRS: 10 kjs, * 1 p seuraavaan p:seen, 7 kjs*, toista, jätä krs: n lopussa pois viimeiset 7 kjs ja virkkaa 3 kjs. 1 pp 10 aloitus-kjs:n 3. kjs:aan.

3. KRS: Virkkaa viimeiseen kaareen 1 ks + 5 kjs + 1 ks. * 7 kjs, 1 ks seuraavaan kaareen, 7 kjs, virkkaa seuraavaan kaareen 1 ks + 5 kjs + 1 ks*, toista. Krs:n lopussa 7 kjs, 1 ks seuraavaan kaareen, 3 kjs, 1 pp 1. ks:aan.

4.-8. KRS: 1 ks viimeiseen kaareen, * 7 kjs, 1 ks seuraavaan kaareen *, toista, krs: n lopussa 3 kjs, 1 pp 1. ks:aan.

9. KRS: Virkkaa kuten edellinen krs, mutta krs:n lopussa 7 kjs, 1 kkjs 1. ks:aan.

10. KRS: * 7 ks seuraavaan kaareen, virkkaa seuraavaan kaareen 1 ks 1 puoli-p + 3 kjs, 1 kkjs viimeiseen puoli-p:seen (= nirkko), samaan kaareen vielä 3 x (2 p, 1 nirkko), 1 p + 1 puoli-p + nirkko 1 + ks * , toista, krs:n lopussa 1 kkjs 1. ks:aan.

Katkaise lanka ja päätä.

ENSIMMÄINEN JOUTSEN VARTALO:

Luo valkoisella langalla 29 kjs.

1. KRS, OIKEA PUOLI: Virkkaa 1 ks 12. kjs:aan koukusta lukien (= aukko kaulaa varten), 1 ks kuhunkin kjs:aan, 1 kjs, käännä.

2. KRS: 1 ks ensimmäisiin 18 ks: aan, 1 ks kuhunkin seuraavan 11 kjs:aan. Jatka työtä luomiskjs:iden toiseen reunaan ja virkkaa 1 ks ensimmäisiin 18 ks:aan, käännä työ.

3. KRS: 1 kkjs ensimmäisiin 2 ks:aan. 1 ks kunkin ks: n takareunaan, kunnes krs:sta on jäljellä 2 ks. Virkkaa 1 kjs, käännä työ.

4. KRS: 1 ks kunkin ks:n etureunaan, käännä.

Toista krs:ia 3 ja 4 vielä 2 x. Käännä työ viimeisen krs: n lopussa 6 kjs:lla.

9. KRS: 1 p 1 ks:aan. *3 kjs, jätä 2 ks väliin, 1 p seuraavaan ks: aan*, toista 3x.
3 kjs, jätä 2 ks väliin, 1 puoli-p seuraavaan ks:aan.
3 kjs, jätä 2 ks väliin,  1 ks seuraavaan ks:aan.
1 kjs, 1 kkjs 6. ks:aan keskustan 10. krs:n ensimmäisessä 7 ks:n ryhmässä.
1 kjs, jätä 1 vartalon ks väliin, 1 ks seuraavaan ks:aan.
1 kjs, jätä 3 keskustan ks väliin, 1 kkjs seuraavaan ks:aan.
1 kjs,  jätä 1 vartalon ks väliin, 1 ks seuraavaan ks:an.
3 kjs, jätä 2 ks väliin, 1 puoli-p seuraavaan ks:aan.
*3 kjs, jätä 2 ks väliin, 1 p seuraavaan ks:aan*, toista 4x.
3 kjs, 1 p samaan s:aan kuin viimeinen p.
*3 kjs, jätä seuraava krs:n loppu väliin, 1 p seuraavan krs:n loppuun*, toista3x.
3 kjs, virkkaa 1. krs:n loppuun 1 p + 5 kjs + 1 P (= viuhka-kaari).
*3 kjs, jätä seuraava krs:n loppu väliin, 1 p seuraavan krs:n loppuun*, toista 3x.
3 kjs, 1 kkjs 3. s:aan 6 kjs kjs:n kaaressa.
Katkaise lanka ja päätä.

KAULA
Luo valkoisella langalla 20 kjs.

1. KRS: Virkkaa 1 ks 2. kjs:aan koukusta lukien, 1 ks kuhunkin kjs:aan, 1 kjs, käännä työ.

2. KRS: 1 ks ensimmäisiin 2 ks:aan,
*2 ks seuraavaan ks:aan, 1 ks kumpaankin seuraavaan 2 ks:aan*, toista vielä kerran.
2 ks seuraavaan ks:aan, 1 ks jokaiseen ks:aan, 1 kjs, käännä työ.

3. KRS: 1 ks kuhunkin ks:aan, 1 kjs, käännä.

4. KRS: 1 ks kuhunkin ks:aan kunnes krs:sta on jäljellä 5 ks, 1 puoli-p jokaiseen seuraavan 5 ks:aan (=kaulan alaosa), 1 kjs, käännä.

5. KRS: 1 ks kuhunkin s:aan, 1 kjs, käännä.

6. KRS: 1 ks ensimmäisiin 2 ks:aan, *työnnä koukku seuraavan ks:aan ja vedä lanka läpi*, toista vielä kerran.
Kierrä lanka koukuIle ja vedä yhdellä kertaa kaikkien koukulla olevien s:iden läpi (= lehti-ks), *1 ks seuraaviin 2 ks:aan, 1 lehti-ks 2 seuraavaan ks:aan*, toista vielä kerran.
1 ks jokaiseen ks:aan, 1 kjs, käännä.

7. KRS: 1 ks jokaiseen s:aan.

Katkaise lanka ja päätä.

Ompele viimeinen krs kiinni luomiskjs:ihin kaulan muotoilemista varten. Ompele kaula siististi kiinni vartaloon.

NOKKA

Luo oranssinvärisellä langalla 8 kjs.

1. KRS: Virkkaa 1 ks 2. kjs:aan koukusta lukien, 1 ks seuraaviin 4 kjs:aan, *työnnä koukku seuraavaan s:aan, vedä lanka läpi*, toista vielä kerran.
Kierrä lanka koukulle ja vedä yhdellä kertaa kaikkien koukulla olevien s:iden läpi (= lehti-ks), 1 kjs, käännä.

2. JA 3. KRS: Jätä lehti-ks väliin, 1 ks jokaiseen ks:aan kunnes krs:sta on jäljellä 2 ks, 1 lehti-ks 2 seuraavaan ks:aan, 1 kjs, käännä.

4. KRS: Jätä lehti-ks väliin, 1 ks seuraavaan ks:aan, 1 kjs, katkaise lanka, mutta jätä riittävän pitkä pää, jolla ompelet nokan kiinni kaulaan.

Muotoile nokka ompelemalla krs:ten päät yhteen. Ompele nokka paikoilleen. Käytä mustaa lankaa silmiin ja päätä lanka nokan ja kaulan väliin. Muotolle tällä tavoin pää kuvan mukaan.

Virkkaa vielä 5 samanlaista joutsenta ja liitä ne samalla tavoin joka toiseen keskustan 7 ks: n ryhmään symmetrisesti.

REUNUS

1. KRS: Kiinnitä valkoinen lanka keskustan 1 vapaan 7 ks:n ryhmän keskimmäiseen ks:aan työn oikealle, virkkaa 3 kjs, 1 pp langan kiinnityskohtaan.
*9 kjs, jätä seuraavan joutsenen 3 ensimmäistä kaarta väliin, 7x (1 ks seuraavaan kaareen, 5 kjs), 1 viuhka-kaari seuraavaan viuhka-kaareen, 7x (5 kjs, 1 ks seuraavaan kaareen), 9 kjs, virkkaa 2 pp seuraavan vapaan 7 ks:n ryhmän keskimmäiseen ks:aan, jätä kummankin pp: n viimeinen s koukuIle. kierrä lanka koukuIle ja vedä yhdellä kertaa kaikkien koukuIla olevien s:iden läpi (= lehti-pp)*, toista, jätä krs:n lopussa lehti-pp pois, 1 kkjs, 1. pp:seen.

2. KRS: 1 ks samaan s:aan kuin kkjs, *9 kjs, 7x (1 ks seuraavan 5 kjs-kaareen, 5 kjs), 1 viuhka-kaari seuraavaan viuhka-kaareen, 7x (5 kjs, 1 ks seuraavaan kaareen), 9 kjs, 1 ks seuraavaan lehti-pp:seen*, toista, jätä krs:n lopussa viimeinen ks pois, 1 kkjs 1. ks:aan.

3. JA 4. KRS: 1 ks samaan s:aan kuin kkjs, *9 kjs, 7x (1 ks seuraavaan 5 kjs-kaareen, 5 kjs), 1 viuhka-kaari seuraavaan viuhkakaareen, 7x(5 kjs, 1 ks seuraavaan kaareen), 9 kjs, jätä 1 ks väliin. 1 ks seuraavaan ks:aan*, toista, jätä krs:n lopussa 1 ks pois, 1 kkjs 1. ks:aan.

5. KRS: 1 ks samaan s:aan kuin kkjs, *9 kjs, 7x (1 ks seuraavaan 5 kjs-kaareen, 6 kjs, 1 kkjs 4. kjs:aan koukusta lukien, 3 kjs = 1 nirkkokaari), virkkaa seuraavaan kaareen 1 ks + 1 nirkko + 1 ks, 7x (1 nirkkokaari, 1 ks seuraavaan kaareen), 9 kjs, jätä 1 ks väliin, 1 ks seuraavan ks:aan*, toista, jätä krs:n lopussa viimeinen ks pois, 1 kkjs 1. ks:aan. Katkaise lanka ja päätä.

VIIMEISTELY
Kostuta liina ja pingota tasaiselle alustalle mittojen mukaan. Työnnä pieni vanupallo kunkin joutsenen vartaloon pitämään sitä muodossa. Irrota vanu tai paperi, kun liina on kuivunut.