Kriisistä selviytyminen kulkee neljän eri vaiheen kautta. Opi tunnistamaan kriisin eri vaiheet.

SOKKIVAIHE

 • Alkaa heti traumatapahtuman jälkeen ja kestää muutamasta tunnista vuorokauteen.

 • Sisältää tunteiden myllerrystä ja voi lamaannuttaa.

 • Tarkoituksena henkiinjääminen.

 • Psyykkinen sokki suojaa meitä sellaiselta tiedolta ja kokemukselta, jota se ei pysty vastaanottamaan.

 • Tyypillistä ovat vapina, pahoinvointi, palelu, itkuisuus, päänsärky.

REAKTIOVAIHE

 • Kestää kuukausia.

 • Ihminen alkaa kohdata tapahtunutta.

 • Suru, epätoivo, ahdistus, itsesyytökset, tyhjyyden ja syyllisyyden tunteet mutta myös viha ja raivo ovat tyypillisiä tunteita.

 • Usein unihäiriöitä tai somaattisia vaivoja.

 • Tapahtuma on koko ajan mielessä.

 • Tapahtuneesta puhuminen on tärkeää.

KÄSITTELYVAIHE

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
 • Voimakkaat tunteet heikkenevät ja asian käsittely kääntyy sisäänpäin.

 • Puhumisen tarve vähenee.

 • Muisti- ja keskittymisvaikeudet, ärtyisyyden lisääntyminen ja eristäytymishalu ovat tyypillisiä tunteita.

 • Saattaa kestää kuukausia.

 • Tapahtuma ei ole enää koko ajan mielessä.

 • On hyviä ja vaikeita päiviä.

 • Tyypillistä on halu olla yksin, jonka riskinä on masennus.

UUDELLEEN SUUNTAUTUMISEN VAIHE

Sisältö jatkuu mainoksen alla
 • Tapahtunutta voi ajatella ja sen voi kohdata ilman ahdistusta ja pelkoa.

 • Tapahtumasta on tullut osa itseä.

Lähde: Salli Saari: Kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kriisit ja niistä selviytyminen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla