Yhä useampi miettii alanvaihtoa, mutta suunta on monella hakusessa. KK kysyi kolmelta asiantuntijalta, millaista työtä tulevaisuudessa tarvitaan.

Vanhempi tutkija Anu Järvensivu, Työterveyslaitos:

Yrittäjyys lisääntyy

"Tulevaisuuden työyhteisöt ovat vaihtuvia, ja työntekijät kuuluvat moniin eri yhteisöihin. Itsensä työllistäminen lisääntyy ja yhä useampi kokoaa leipänsä eri lähteistä. Peruspalkansaajakin voi olla sivutoimiyrittäjä, ja myös ikääntyneiden yrittäjyys lisääntyy.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Parhaiten tulevaisuudessa säilyvät työt, jotka edellyttävät läsnäoloa, läheisyyttä, kohtaamisia, moraalia ja empatiaa."

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkimusjohtaja Mika Maliranta, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos:

Kontaktilajit ovat turvattuja

"Turvattuja ovat sairauden hoitamiseen tai ehkäisemiseen liittyvät ammatit, sillä niitä robotit tuhoavat muita hitaammin.

Esimerkiksi hierojille riittää työtä tulevaisuudessakin, sillä sitä eivät tietokoneet osaa eikä sitä voida siirtää kaukomaillekaan.

Pitkään tulevat säilymään todennäköisesti myös matalan palkkatason ei-rutiinimaiset työt, kuten putkiasentajan työt.

Vuorovaikutustaitojen merkitys tulee kasvamaan. On jo näyttöä, että hyvät vuorovaikutustaidot näkyvät tulevaisuudessa suurempana palkkana.”

Ennakoinnista vastaava tutkija Johannes Koponen, Demos Helsinki: 

Uteliaisuus on valttia

"Uteliaisuus ja kyky oppia nopeasti uutta tulevat olemaan valttia työelämässä myös jatkossa. Yrittäjyystaitojen merkitys kasvaa ja on tärkeää nähdä, missä eri yhteyksissä oma osaaminen on merkityksellistä.

Alanvaihtajan on hyvä muistaa, että kaikki aiemmalla uralla kertynyt on jollain tavalla hyödyllistä. Voit ajatella, että mukaan on tarttunut erilaisia ruuvimeisseleitä ja nyt niille on etsittävä oikeat ruuvit."

Näistä ammattilaisista on pulaa nyt:

 1. Betonirakentajat
 2. Erityisopettajat
 3. Hammaslääkärit
 4. Kuulontutkijat ja puheterapeutit
 5. Myyntiedustajat
 6. Psykologit
 7. Puhelinmyyjät
 8. Rakennusalan työnjohtajat
 9. Raudoittajat
 10. Sairaanhoitajat
 11. Sosiaalityön erityisasiantuntijat
 12. Tutkimushaastattelijat
 13. Yleislääkärit
 14. Ylilääkärit ja erikoislääkärit

Heitä tarvitaan tulevaisuudessakin

 1. Ensihoitajat
 2. Farmaseutit
 3. Hierojat
 4. Keittiöpäälliköt
 5. Koodaajat
 6. Lastentarhanopettajat
 7. Lähihoitajat
 8. Opettajat
 9. Optikot
 10. Palomiehet
 11. Sovellusarkkitehdit
 12. Siivoojat
 13. Suuhygienistit
 14. Vartijat
   

Lähteet: Työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometri 2016, Etla.

Artikkeli on julkaistu Kodin Kuvalehden numerossa 10/2016.

Näitä taitoja tarvitaan tulevaisuudessa

 1. Vuorovaikutustaidot
 2. Empaattisuus
 3. Kyky kohdata ihmisiä
 4. Luovuus
 5. Uteliaisuus
 6. Halu ja kyky oppia uutta
 7. Ryhmätyötaidot
 8. Muutoksensietokyky
jummi

Jos on sellainen varhaiskasvatusjohtaja kuin minun esimieheni oli, niin ei kannata lastentarhanopettajaksi tähdätä. Esimieheni ei hoitanut tehtäviään, antoi parhaat pestit parhaille kavereilleen, mitätöi ja alisti, jätti täysin esim. kehityskeskustelut pitämättä. Ei ollut kiinnostunut lasten asioista. Eli tällainen toiminta ei houkuttele lastentarhanopettajia eikä muita alan työntekijöitä. On se hyvä, että päivähoitoala yksityistyy. Kunnallinen sektori on aikansa elänyt.

Sisältö jatkuu mainoksen alla