Fiksut, pätevät ihmiset saattavat työpaikalla käyttäytyä huonosti. Tutkittua tietoa on vähän, mutta kokemuksia paljon, sanoo Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Maarit Vartia.

 

Työpaikkakiusatun Merjan tarina sai aikaan vilkkaan keskustelun, jossa myötätunto oli Merjan ja kohtalotoverien puolella. Kiusaajien ja työpaikalla epäasiallisesti käyttäytyvien ääntä aihetta koskevissa keskusteluissa ei yleensä kuule.

Suuri ja vaikea kysymys on, miksi aikuiset ja periaatteessa ihan fiksut ihmiset syyllistyvät työpaikoilla käytökseen, jota eivät hyväksyisi omilta lapsiltaan? Miksi he syrjivät, sulkevat joukosta ja vähättelevät?

Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Maarit Vartia on pohtinut asiaa eri näkökulmista.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

"Se, miksi joku käyttäytyy jatkuvasti epäasiallisesti työpaikalla ja kiusaa, on monitahoinen asia, josta on olemassa vain vähän tutkimustietoa. Tilanteiden taustat ovat hyvin erilaisia", Vartia sanoo.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Mikään ei oikeuta kiusaamista

Epäasiallisen käyttäytymisen kohteeksi saattaa joutua kuka vain ja millaisessa organisaatiossa tahansa.

"Tunnusmerkillistä työpaikkakiusaamiselle on kielteisen käyttäytymisen toistuvuus ja jatkuvuus", Vartia summaa.

"Riitely ei ole kiusaamista."

"Vaikeita tilanteita sattuu joskus jokaisella työpaikalla. Mielipide-erot ja riitely eivät ole kiusaamista."

Työpaikkakiusaamisen taustalla on usein työhön, työn tekemiseen, työyhteisön ilmapiiriin, kulttuuriin tai esimiestyöhön liittyviä puutteita kuten epäselvää työn- tai vastuunjakoa, yhteisesti sovittujen toimintatapojen puutetta, kohtuutonta työkuormitusta tai taitamatonta johtamista.

Taustat voivat olla myös yksilöllisiä.

"Sieltä saattaa paljastua esimerkiksi kiusaajan omia motiiveja. Joku voi haluta työtoverilta tai esimieheltä hänen tehtävänsä, joku on hakenut jotain työtehtävää, mutta siihen onkin valittu toinen, joku paremmin koulutettu koetaan esteeksi etenemiselle", Vartia listaa.

"Joskus epäasiallisesti käyttäytynyt perustelee toimintaansa esimerkiksi sillä, että hänellä nyt vain on kuohahtava temperamentti tai hän on suorapuheinen."

Vartia huomauttaa, että myös huumorin varjolla loukkaaminen on kiusaamista.

"Temperamentti, taiteellisuus, koettu paremmuus, kateus, oma paha olo tai se, ettei joku työtoveri miellytä, ei oikeuta loukkaamaan ja kiusaamaan."

Epävarmuutta ja kilpailua

Epäasiallisen käytöksen kohteeksi joutuminen on suuri riski työntekijän jaksamiselle. Se lisää stressiä ja kuormitusta ja vaikeuttaa töistä palautumista.

Nykyisessä työelämässä on paljon epävarmuutta. Yt-neuvottelut ja organisaatiomuutokset ovat kaikille tuttuja juttuja.

"Joku saattaa ajatella, että alentamalla toista nostan itseäni."

"Epävarmoissa oloissa työpaikoille syntyy kilpailutilanteita, jotka ovat riskitekijä epäasiallisen kohtelun synnylle", Vartia sanoo.

"Joku saattaa ajatella, että alentamalla tuota toista nostan itseäni. Epävarmuus saattaa myös sulkea epäasiallisen käyttäytymisen kohteeksi joutuvien suut. Ei haluta joutua silmätikuksi mistään syystä."

Tavoitteena terve työyhteisö

Hyvässä organisaatiossa vallitsee hyvä tekemisen meininki. Ihmissuhteita ei vatvota, jokainen tietää tehtävänsä, kuormitus jakaantuu oikeudenmukaisesti, vuorovaikutus on kunnossa.

Parhaimmillaan joukkovoima toimii suojelevana tekijänä. Meidän porukassa jokaista kunnioitetaan, jokainen on arvokas. Epäasiallinen käytös ei kuulu tänne, eikä siihen lähdetä mukaan. Jos sitä ilmenee, siihen puututaan.

"Työpaikkakiusaaminen ei ole vain uhrin ja esimiehen ongelma. Koko yhteisö on vastuussa siitä. Myötäilijät ja toiseen suuntaan katsovat mahdollistavat tilanteen", Maarit Vartia sanoo.

"Mikäli joku kokee joutuvansa kiusaamisen kohteeksi, esimiehen on aina selvitettävä tilanne. Hän ei voi sanoa, että koeta kestää, se nyt vaan on semmoinen ihminen. Mikäli kiusaamista ilmenee, esimiehen tehtävä on lopettaa se."

 

Kuka piilossa lymyilee työaikana

Kulttuurillinen kiusaaminen työpaikalla on sisäänrakentunut vuosi kymmenien aikana.
Liikaa töitä siirretään ja delegoidaan muille jottei omalla porukalla olisi liikaa töitä ja lorvailuun jää enemmän aikaa. Johtaminen on hukassa eikä vastuuta kanna kukaan osoittaa hyvin vanhojen instituutioiden olevan sisäänrakennetun kiusaamisen esimerkkejä.
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Ty%C3%B6paikkakiusaaminen
Monet ylikoulutetut eivät osaa työtään ja siitä se alkaa muiden mollaaminen ja töiden siirtäminen heidän harteille.
Meidän työpaikalla on nähtävissä työntekemisen vastustusta joka on yleistä eikä johto näe mitään kun heitä ei asiat kiinnosta. Näin heikosti organisoitu johtamismalli on luonut työkulttuurin jossa tehdään vain pakollinen ja nostetaan palkkaa ilman tunnontuskia. Ne jotka kärsii tästä toiminnasta saavat syyt niskaansa ja tehdä muiden työt kaiken lisäksi.
Kuormitus ja liikaa työtä ilman palkankorotusta ja käskyttämistä osoittaa kiusaamisesta tulleen valtion organisaatioissa normaalia toiminta tapaa.
Laiskuus on perisynti mutta jos siitä maksetaan ja taloudellinen ym tilanne on liki 1000 000€ alijäämäinen on johdossa jotain vikaa.
Uudelleen organisoiminen ja organisaatio muutokset osoittaa ettei vakituiset virkamiehet ole halukkaita lisäämään omaa työtään ja jatkavat delegointia muille. Määräaikaiset joutuvat kärsimään siitä heidän sanomisia ei huomioida. Toiminta on siis sisäänrakennettua työpaikoilla eikä sitä haluta muuttaa. Huonot pomot ja vastuun välttely on merkki ylikoulutettujen mielivallasta työpaikoilla joka on muodostunut tavaksi siirtää kaikki muiden niskaan. Aasina ja Muulina näille ihmisille siirtyy muiden työt ilman perusteita kun organisointia ei johto osaa tai halua tehdä.
Yleensä pääjohtaja ja hänen alapuolella olevat johtajat eivät tiedä mitä työpaikalla tapahtuu. Ne näkee vain sen pienen osan asioista ohi kulkiessaan. Yllätys tarkastus eri toimipisteisiin voisi olla tarpeen. Ainakin päällisin puolin silmäiltynä asiat näyttää olevan kunnossa mutta ongelmaa ei näytetä tai heille kerrota alempien johtajienkaan toimissa. Alempien johtajien osaamattomuus paljastuisi silloin myös. Epäolennaisiin asioihin heillä on aikaa puuttua mutta ei ongelmiin joita eri tahot suojaavat kaikin keinoin.

  • ylös 11
  • alas 3
Sisältö jatkuu mainoksen alla