Paula Koskinen Sandbergin mielestä kotihoidontuki on valtion tukema köyhyysloukku, joka pitäisi lopettaa.
Paula Koskinen Sandbergin mielestä kotihoidontuki on valtion tukema köyhyysloukku, joka pitäisi lopettaa.

”Työnantajasta on kiusallisempaa maksaa pientä palkkaa miehille kuin naisille”, sanoo tutkija Paula Koskinen Sandberg. Hän on mukana Ei leikkirahaa -kansanliikkeessä, joka ajaa palkankorotusta lastentarhanopettajille.

Suomen hallitus kaivoi palkkakuoppaa.

Nykyään usein väitetään, että naisten ja miesten palkkaero johtuu vain yksilöiden valinnoista työmarkkinoilla. Tämä ei pidä paikkaansa.

Esimerkiksi: Vuonna 1945 valtioneuvosto teki palkkasääntelypäätöksen, jossa asetettiin ohjepalkat kaikille aloille. Naisen palkan piti olla 70 prosenttia miehen palkasta. Ei enempää eikä vähempää. Pidettiin itsestään selvänä, että naisen työ on vähemmän arvokasta kuin miehen.

Ennen tätä palkkasääntelyä naisten palkat olivat vielä huonommat. Päätös oli voimassa kymmenisen vuotta.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Palkkaeroihin liittyy syrjintää ja tiedostamatonta naisten työn aliarvostusta.

Vuonna 1962 Suomi ratifioi kansainvälisen työjärjestön ILO:n samapalkkaisuussopimuksen, jolloin sukupuolen mukaisista palkoista tuli laittomia, mutta sukupuolittuneet käytännöt siirtyivät työehtosopimuksiin piilotetusti. Naisille ja miehille oli yhtenäinen palkkataulukko, ja naisten työt asetettiin taulukon alaosaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Perinteiset naisalat, kuten sairaanhoito ja lasten päivähoito, myös muotoutuivat matalapalkkaisiksi aloiksi. Naisten palkat ovat jääneet pysyvästi alemmiksi, kun työmarkkinaneuvotteluissa on nostettu kaikkien alojen palkkoja suunnilleen samaa tahtia.

Naisten palkkaa voidaan kyllä nostaa.

Olisi aivan mahdollista nostaa naisenemmistöisiä aloja työmarkkinaneuvotteluissa ohi muiden. Myös kunnat työnantajina voisivat reagoida järeästi.

Palkkaeroja voisi tasata myös se, jos naiset hakeutuisivat miesenemmistöisille aloille – ja päinvastoin. Vastuuta ei kuitenkaan pidä sysätä yksilöille. Yhteiskunnan täytyy korjata syrjivät rakenteet.

Pitkä hoitovapaa syrjäyttää naisia.

­Alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettava kotihoidontuki on valtion tukema köyhyysloukku. Se pitäisi lopettaa.

Mielestäni sen sijaan vanhempainvapaan ansiosidonnainen osuus saisi kestää pitempään, esimerkiksi siihen saakka, kun lapsi on 1,5-vuotias.

Koulutetuilla naisilla pitkä hoitovapaa haittaa palkka- ja urakehitystä.

Hoitovapaa syrjäyttää etenkin huonosti koulutettuja naisia, jotka käyttävät sitä eniten. Koulutetuilla naisilla pitkä hoitovapaa haittaa palkka- ja urakehitystä.

Miehille halutaan maksaa enemmän.

Miesten palkkakehitykseen lastensaannilla on päinvastoin myönteinen vaikutus. Väitän, että työnantajasta on kiusallisempaa maksaa pientä palkkaa perheelliselle miehelle kuin naiselle. Taustalla on vanhentunut oletus siitä, että perhe elää ensisijaisesti miehen palkalla.

Palkkaeroihin liittyy syrjintää ja tiedostamatonta naisten työn aliarvostusta.

Kirjoitus on julkaistu Kodin Kuvalehdessä 12/2018.

Paula Koskinen Sandberg

38-vuotias Tampereen yliopiston tutkija on väitellyt sukupuolten palkkaeri­arvoisuudesta. Hän on yhden lapsen äiti, jolla on tyypilliseen tapaan paremmin ansaitseva puoliso. Mukana Ei leikki­rahaa -kansanliikkeessä, joka ajaa palkankorotusta lastentarhanopettajille ja muille matalapalkka-aloille.

Vierailija

Jos palkan määräytymisperuste olisi asiantuntijuus, esimerkiksi koulutuksella hankittu, ja kokemus, olisivat esim. insinöörin ja sairaanhoitajan palkat keskenään samaa suuruusluokkaa ja sairaanhoitajan urakehitys olisi mahdollinen myös palkka-asioissa. Mutta kun yhteiskuntamme arvostaa ns. humanistisia aloja teknisiä aloja palkan muodossa toisin perustein.

  • ylös 11
  • alas 13
Palkkakuoppako

Lisään vielä sen verran että jos naisten palkkakuoppaan on olemassa jokin yhteiskunnan rakenne niin se on juurikin se, että naisia kannustetaan hakeutumaan tietyille aloille, kuten hoiva-alalle. Käytän sanaa ''kannustaa'', koska feministit ovat sitä mieltä että naisen luontainen ominaisuus ei ole käyttäytyä feminiinisesti eikä naisella ole heidän mukaansa luonnostaan sen enempää hoivaviettiä kuin miehelläkään. Siispä ratkaisu, josta voimme kaikki olla samaa mieltä, on että koko yhteiskunnan koulua myöten täytyy painottaa nuorille naisille, että voitte vapaasti hakeutua mille tahansa alalle, mutta pitäkää mielessä, että näillä tietyillä aloilla saatte vähemmän palkkaa. Olen tosin melko varma että jokaikinen suomalainen tyttö ja nainen tietää jo palkkakuopasta, mutta silti hakeutuvat näille aloille.

Sisältö jatkuu mainoksen alla