Hyvässä suhteessa on turvallista. Niin turvallista, että siihen mahtuu myös riitelyä.
Hyvässä suhteessa on turvallista. Niin turvallista, että siihen mahtuu myös riitelyä.

Kunnioitus ja arvostus. Avoimuus. Hyväksyntä. Siitä on hyvä ja terve parisuhde tehty.

Vähintään 180 senttiä pitkä, arvostettu ammatti ja rahaa, huumorintajuinen, hellä ja raju rakastaja, hieno auto, omakotitalo, mukavia ulkomaanmatkoja... 

Ei, unohda vaatimuslistojen laatiminen siitä, millainen kumppanin pitäisi olla.

Parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Teija-Liisa Ranta vetää vastaanotollaan asiakkailleen esiin aivan toisenlaisen listan. Siinä on hyvän ja terveen suhteen kymmenen tärkeintä piirrettä ja perustaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

1. Turvallisuus ja vakaa pohja

"Suhteessa on kummankin hyvä olla."

Sisältö jatkuu mainoksen alla

"Pariskunnalla on yhteisiä rauhallisia visioita tulevaisuudesta."

"Suhteessa on myös paljon läheisyyttä, mutta kumpikin pystyy terveeseen erillisyyteen ja itsenäisyyteen."

2. Ennustettavuus ja yhteiset arvot

"Suhde kestää todennäköisesti paremmin, kun pariskunta tuntee toinen toisensa arvomaailman ja toinen ajattelee samalla tavalla itselle tärkeistä asioista ja päämääristä."

"Parisuhteen arvoja ovat muun muassa toisen kunnioittaminen, avoimuus, halu kohdella toista hyvin, kuunteleminen, kohtaaminen ja läsnäolo."

3. Avoin ja suora vuorovaikutus

"Hyvä vuorovaikutus on mahdollista, kun suhde on turvallinen."

"Vuorovaikutuksen ydin on kertoa omista tunteista ja ajatuksista. On myös kuunneltava aidosti toisen ajatuksia ja kunnioittaa, mitä hän kertoo omista tunteistaan."

"Hyvän vuorovaikutuksen tavoite on aina ymmärtää toista, ei voittaa häntä."

4. Molemminpuolinen vastuu suhteesta

"Jotta suhde tarjoaa tarvitsemaamme rakkautta ja huomiota, on kummankin otettava vastuu parisuhteen kehittämisestä."

"Molempien hyvinvoinnin on oltava kummallekin tärkeää."

5. Kummankin tarpeita kunnioitetaan

"Molemmilla on oikeus sanoa ääneen toiveensa ja tarpeensa. Ne eivät aina tietenkään toteudu, ja joudutaan tekemään kompromisseja."

"Erilaisista tarpeista seuraa myös ristiriitoja, joten rakentavaa riitelyä kannattaa opetella. Kummallakin on lupa sanoa 'kyllä' ja 'ei'."

"Rajoja kunnioitetaan puolin ja toisin."

"Kumpikin voi antaa ja saada anteeksi."

6. Seksi voi olla molemminpuolinen nautinto

"Hyvässä seksilämässä on tunteita ja turvallisuutta. Se on yhteistä toimintaa ja nautintoa toinen toistensa rajoja kunnioittaen."

"Kaikista toiveista ja tarpeista voi puhua kumppanin kanssa."

"Seksielämäkin vaihtelee ja muuttuu."

7. Hyväksyntä ja arvostus

"Kuuntelemme, kunnioitamme ja arvostamme toista."

"Arvostamme myös itseämme."

"Kumpikin pystyy mukautumaan toisen tarpeisiin ja joustamaan luopumatta itsestään ja omista tarpeistaan."

8. Vapaus ja oma kehitys

"Molemmilla voi olla sosiaalista elämää yksin ja yhdessä."

"Luottamus kumppaniin on vahva."

"Yhteisistä sopimuksista pidetään kiinni."

9. Todellinen ystävyys

"Parisuhdetta ei voi verrata muihin ystävyyssuhteisiin, se on erityistä ystävyyttä."

"Toista arvostetaan sellaisena kuin hän on."

"Kumpikin saa suhteesta itselleen jotain."

10. Olenko ja käyttäydynkö suhteessa niin, että toisen on hyvä olla kanssani? Olenko ja käyttäydynkö suhteessa niin, että olen rakastettava ja haluttava?

"Koska toista ei voi muuttaa, on molempien hyvä kysyä itseltään nuo kysymykset ja miettiä, onko omaa käytöstä syytä muuttaa suhteen parantamiseksi."

Lista pohjautuu Eva Ruszin kirjaan Oikea kumppani! Löydä parisuhteen mahdollisuudet (Minerva 2007). Sitaatit ovat parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Teija-Liisa Rannan täsmennyksiä.

 

Sisältö jatkuu mainoksen alla