Jos lapsi kysyy, mitä tarkoittaa terroristi, voit vastata, että kyseessä on eräänlainen pelottelija, neuvoo kriisipsykologi Soili Poijula. 

Kun jossain päin maailmaa räjähtää, asia kannattaa ottaa kotona puheeksi lasten kanssa, neuvoo kriisipsykologi Soili Poijula. Terrori-iskuista keskusteleminen voi olla aikuisellekin hankalaa, mutta asioista ei kannata vaieta. Puhumatta jättäminen saattaa lietsoa lapsen mielessä tarpeetonta pelkoa.

"Aikuisen elämänkokemus auttaa ymmärtämään järkyttäviä tapahtumia ja asettamaan ne mittasuhteisiin. Lapsella ei tätä samaa elämänkokemusta ole, jonka vuoksi tapahtumat saattavat pelottaa", Poijula kertoo.  

Aikuisen on tärkeää selittää ensin tapahtumat itselleen ja asettaa ne mittasuhteisiin ennen kuin juttelee asiasta lapsen kanssa. On siis hyvä muistuttaa itseäänkin siitä, miten pieni todennäköisyys on sille, että itselle sattuu jotain. Kun on ensin käsitellyt omat tunteensa, on helpompi puhua lapsen kanssa.  

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Puhu asioista niiden oikeilla nimillä  

Keskustelu lapsen kanssa on hyvä aloittaa siten, että kuuntelee ensin lasta. Häneltä kannattaa kysyä, mitä hän tietää tapahtumista ja mitä hän ajattelee niistä.   

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Poijula sanoo, että järkyttävät uutistapahtumat olisi hyvä ottaa puheeksi erityisesti kouluikäisten lasten kanssa. Lapsi kuulee usein asioista koulussa kavereidensa kautta tai sosiaalisen median välityksellä. Keskusteleminen aikuisen kanssa auttaa häntä ymmärtämään tapahtumia.   

Uutisten käyttämä kieli voi olla lapselle vaikeaselkoista, joten aikuinen voi auttaa selittämään, mitä asiat tarkoittavat. Poijulan mukaan asioista kannattaa puhua niiden oikeilla nimillä, sillä yleensä lapset kuulevat ne jostain. Voi olla tarpeen konkreettisesti selittää, mitä esimerkiksi terrorismi tarkoittaa.  

Kotona kannattaa puhua pelosta  

Aikuinen voi tukea lasta auttamalla tätä sanoittamaan tunteitaan esimerkiksi kysymällä suoraan, pelottaako häntä.   

"Keskustelussa ei kannata käyttää politiikkojen suosimaa retorista puhetta siitä, miten he eivät pelkää. Silloin kyse on tunteiden kieltämisestä. Kotona näitä tunteita pitää käsitellä, koska ne ovat kuitenkin todellisia."

Lapsen mieltä voi rauhoittaa kertomalla, että matkalla vanhempi liikkuu paikoissa, jotka ovat turvallisia.

Jos vanhempi matkustaa paljon esimerkiksi työn vuoksi, kannattaa lapselta kysyä, pelottaako vanhempien turvallisuus häntä.   

"Lapsen mieltä voi rauhoittaa kertomalla, että kun vanhempi matkustaa, hän pitää turvallisuudestaan huolen. Voi kertoa esimerkiksi siitä, että maassa on poliisi, joka huolehtii turvallisuudesta, vanhempi liikkuu paikoissa, jotka ovat turvallisia ja että lentokentällä turvatarkastajat huolehtivat turvatarkastuksista", Poijula neuvoo.  

Puhu lapsen kanssa oikeasta ja väärästä  

Lapset kysyvät usein hyvin suoria kysymyksiä. Niihin on syytä varautua vastaamaan todenmukaisesti, mutta lapsen kehitystasolle sopivalla tavalla.  

"Jos lapsi kysyy, miksi joku tekee terroriteon, hänelle voi kertoa, että terroristi ei ajattele samalla tavalla ja elä samanlaista elämää kuin me muut. Terroristille itselleen on saattanut tapahtua jotain pahaa tai hänellä voi olla sellaisia ystäviä, jotka pitävät toisia ihmisiä vihollisina", Poijula ohjeistaa.

Lapselle voi kertoa, että koska terroriteon tehnyt ei ajattele sitä, miten paljon kärsimystä heidän tekonsa aiheuttavat muille.

Poijulan mukaan lasten kanssa on tärkeää keskustella moraalisista kysymyksistä, kuten hyvästä ja pahasta. Lasta kasvatetaan empaattiseksi ja toimimaan oikein, joten on ristiriitaista, että joku toimii tämän vastaisesti.  

"Lapselle voi kertoa, että koska terroriteon tehnyt ihminen näkee toiset ihmiset vihollisina, he eivät ajattele sitä, miten paljon kärsimystä heidän tekonsa aiheuttavat muille." 

Poijula neuvoo, että lapselle terroristin käsitteen voi avata esimerkiksi näin:  

"Terroristi-sanaa ei käytetä kenestäkään, joka sotilaana taistelee sodassa. Terroristista on kysymys silloin, kun joku tappaa toisen ihmisen vain pelotellakseen kaikkia. Terroristit suunnittelevat pommin tai ampuvat ihmisiä, jotta mahdollisimman moni pelkäisi. Voisimme sanoa noita terroristeja myös pelottelijoiksi, koska he haluavat, että me pelkäämme."

Sisältö jatkuu mainoksen alla